Specialmaskiner til fødevareindustrien

Rotec levere forskellige specialmaskiner til fødevareindustrien. Maskiner og anlæg som bruges i forbindelse med produktion af fødevarer stilles der særligt høje krav til. Krav som Rotec hjælper dig med at opfylde, så du kan opnå en effektiv og sikker fødevareproduktion.

Specialmaskiner til sikker produktion af fødevarer

Fødevaresikkerheden skal være i top hos enhver fødevareproducent og det stiller større krav til maskinernes hygiejniske design. Herudover er der en række lovmæssige krav som skal overholdes, så bl.a. sundhedsfarlige hjælpestoffer ikke kommer i berøring med levnedsmidler i forbindelse med produktionen. Rotecs specialmaskiner til produktion af fødevarer lever naturligvis op til disse og andre krav og er desuden lette at rengøre.

Fødevaremaskiner til optimering af produktion

Ved levering af specialmaskiner til fødevareproducenter søger Rotec Produktion for at optimere produktionen mest muligt. Der stilles ofte høje krav og specielle ønsker i forbindelse med levering af fødevaremaskiner og dem gør vi hos Rotec alt for at leve op til.

Specialmaskiner til din fødevarevirksomhed

Rotec leverer også meget specialudviklede maskiner til din fødevarevirksomhed. Kontakt os allerede i dag og hør nærmere om hvordan vi med vores store knowhow og viden inden for fremstilling af maskiner kan hjælpe din fødevarevirksomhed til en endnu mere effektiv produktion.